Luotettava Kumppani

 luotettava-kumppani-medium

 

Mikä on tilaajavastuulaki?

Lain mukaan toimittajien tulee antaa työn tilaajalle mm. ennakkoperintä-, työnantaja-, kaupparekisteri- ja ALV-rekisteriotteet. Lisäksi täytyy tehdä selvitykset verojen maksamisesta ja antaa todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja edellä mainittujen maksujen suorittamisesta. Selvitys pitää antaa myös siitä, mitä työehtosopimusta sovelletaan. Kaikkien raporttien tulee olla ajantasaisia, ja ne täytyy antaa työn tilaajalle (yleensä pääurakoitsijalle tai isommalle aliurakoitsijalle) neljä kertaa vuodessa.

 

Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset:

  • selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä,
  • selvitys työnantajarekisterimerkinnästä,
  • selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä,
  • kaupparekisteriote,
  • todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta,
  • todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta,
  • selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Mikä on Luotettava Kumppani -ohjelma?

Luotettava Kumppani -ohjelma täydentää tilaajavastuu.fi-palvelua. Ohjelman avulla palveluun saadaan mukaan tiedot vero- ja työeläkevelvoitteiden hoitamisesta sekä noudatettavasta työehtosopimuksesta. Liittymällä Luotettavaksi Kumppaniksi toimittaja saa tilaajavastuuraporttinsa maksutta tilaajien saataville.

Katso lisätietoja:

www.tilaajavastuu.fi