Omakotitalon sähkölaskun suuruus oli harmittanut jo pitkään. Korjaustoimeksi valikoitui päälämmöntuottajan, IVT 490 -poistoilmalämpöpumpun päivittäminen sen rinnalle asennettavalla ilma-vesilämpöpumpulla, Mitsubishi Electric Energiansäästäjällä. Olemassa olevaan vesikiertoiseen lämmitykseen on useimmiten helposti asennettavissa ilma-vesilämpöpumppu parantamaan energiatehokkuutta ja pienentämään sähkölaskua.

Pelkistettynä kyseinen “boosteri” kytketään talon vesikiertoiseen lämmitykseen vesikierron paluuputkeen niin, että paluuvirtaus kulkee ilma-vesilaitteen lämmönvaihtimen kautta. Lämpöpumpulla paluuveden lämpötilaa kohotetaan noin parilla asteella, jolloin päälämmölähteen vastuksia ei tarvitse hehkuttaa niin paljoa lämmitysveden lämpötilan kohottamiseen edelleen. 

Positiivinen yllätys

Energiansäästäjä asennettiin alkutalvesta 2017 ja heti tuli seurailtua sen toimintaa ja kurkisteltua päivittäistä sähkönkulutusta sähköyhtiön sivuilta. Kulutuslukemat näyttivät heti oikean suuntaisilta. Vasta pitemmän ajanjakson seuranta antaisi luotettavan tuloksen.

Kuukausien kuluessa tuli myös sähkölaskujen kautta ilmi, että kulutuslukemiin oli tullut selvä myönteinen muutos.

Kun ilma-vesilämpöpumppu oli ollut käytössä täyden vuoden, saatiin lopulta varmistus ja yllättävänkin positiivinen todistus Energiansäästäjän toimivuudesta kulujen pienentäjänä. Nyt ensimmäisen täyden vuoden ilma-vesilämpöpumpulla boostatuksi kokonaiskulutukseksi toteutui 14 071 kWh. Viiden aikaisemman vuoden kokonaiskulutusten keskiarvo oli 21 463 kWh, joten syntynyttä säästöä täytyy pitää erittäin hyvänä tuloksena. Sähköä säästyi 7 392 kWh. Kokonaiskulutus pieneni lähes kolmanneksen.

Puolet pois

Lämmitykseen käytetyn energian määrä puolittui reilusti lähtötilanteeseen verrattuna. Siinä muun kuin lämmityssähkön osuudeksi oli arvioitu 7 500 kWh/a. Kun oletetaan että em. käyttö (valaistus, lämmin käyttövesi, kylmäkoneet, viihde, kiuas yms.) ei ole muuttunut, jää lämmityksen osuudeksi Energiansäästäjän ansiosta vain (14 071 – 7 500 ) = 6 571 kWh.

Tavarantoimittajan mainoslause, “Energialaskusta puolet pois”, ei ole lainkaan huuhaata, kun vähennys kohdistetaan vain lämmityskuluihin, johon se tässä asennuksessa juuri kohdistuu.

Mitsubishi Electric Energiansäästäjä ilma-vesilämpöpumppu

Malli: PUHZ-SW50VHA

Lämmitysteho: 2,4 – 7,6 kW

Nimellisteho: 5,5 kW

COP lämpökerroin: 4,42

Kylmäaine: R410 / 1,4 kg

Alin toimintalämpö: -20°C

Äänitaso: 46 dB(A)

Energialaskelma

A

kWh/a

B

kWh/a

Kokonaiskulutus

22000

14071

Muu kulutus

7500

7500

Lämmitys

14500

6571

Säästö

7030

7392

A) Asennusta edeltävän energialaskelman mukaiset luvut säästöennusteineen.

B) Asennuksen jälkeen toteutuneet luvut.

 

Tämä artikkeli on alunperin julkaistu enimmäisenä TM Rakennusmaailmassa 6/19. TM Rakennusmaailma